Учнівське самоврядування

Склад учнівського самоврядування

комунального закладу “Вінницький ліцей № 15” 

 2023-2024 навчальний рік

п/п

Прізвище та ім’я учасника Клас Доручення
1 Попова Єлизавета 11-Б Президент
2 Дідик Софія

Блонська Аліна

9-Б

11-Б

Заступник президента

Секретар

Президентська рада

3 Лаба Аліна 9-Б  Помічник заступника президента
4 Погребняк Поліна 9-Б Голова комісії
5 Лаптєєв Тимофій 11-Б Заступник
6 Андрушков Артур 11-Б  
7 Русакова Олександра 9-В  
8 Лєбєдєва Аліна 8-А  
9 Остафійчук Олександр 11-Б  
10 Каракулько Андрій 11-Б  
11 Сич Марія 8-А  

Центр навчання

12 Калпакчі Яна 11-А  

Центр праці

13 Тимовський Максим 9-В  
14 Остафійчук Артем 8-Б  

Центр охорони здоров’я та спорту

15 Глухманюк Дмитро 10-Б  

Центр культури та відпочинку

16 Лебідь Вадим 10-Б  

Центр «Волонтер»

17 Хворостяна Діана 11-Б Голова комісії
18 Колодяжний Олексій 11-Б  

Центр національного відродження

19 Хомрійчук Дар’я 11-Б Голова комісії
20 Тирса Ніка 10-Б  

Центр дисципліни і порядку

21 Ляміна Єлизавета 11-Б Голова комісії
СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Учнівське самоврядування збирається два рази на місяць.

Стаття 5. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 6. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 7. Символами учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №15 міста Вінниці є прапор учнівського самоврядування, герб учнівського самоврядування і гімн учнівського самоврядування.

Розділ II. Права, свободи та обов’язки

Стаття 1. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 3. Образою честі й гідності кожного,  хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
 • дотримуватись норм та правил поведінки в школі.

Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.

Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися статуту учнівського самоврядування школи.

Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові учнівського самоврядування школи.

Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Стаття 17. Учням забороняється:

17.1. Палити на території школи, вживати алкоголь, використовувати нецензурні слова.

17.2. Приходити до школи у неналежному вигляді.

17.3. Використовувати мобільний телефон на уроках.

17.4. Зривання навчального процесу у цілому або одного уроку.

17.5. Пропущення навчальних занять без поважних причин, запізнень.

17.6. Принижувати своїх товаришів, дорослих, учителів.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.

Стаття 2. Президент обирається таємним голосуванням на загальношкільних виборах.

Стаття 3. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.

Стаття 4. Вибори відбуваються на початку другого семестру.

Стаття 5. Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування або голосуванням президентської ради за більшістю голосів.

Стаття 6. Бути обраним має право кожен учень 8—11 класів школи.

Стаття 7. Офіційне оголошення результатів виборів президента учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів.

Стаття 8. Новообраний Президент учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Стаття 9. Президенту вручається посвідчення Президента учнівського самоврядування.

Стаття 10. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента.

Розділ IV. Загальні учнівські збори школи

Стаття 1. Найвищим органом учнівського самоврядування школи є загальні учнівські збори школи.

Стаття 2. Загальні учнівські збори школи мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.

Стаття 3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ V. Президентська рада

Стаття 1. Президентська рада є органом влади школярів, що підпорядковується загальним зборам школи, звітує перед Президентом учнівського самоврядування, класними керівниками, адміністрацією школи і  затверджується лише директором школи.

Стаття 2. До складу ради входять мери 8-11 класів, що визнають статут і дотримуються законів школи.

Стаття 3. Рада вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).

Стаття 4. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Стаття 5. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Стаття 6. Рада керує роботою центрів. Рада може бути присутня на засіданні педагогічної ради школи.

Стаття 7. Члени ради особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.

Стаття 8. Члени ради збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах ради.

Стаття 9. Члени ради представляють своїм класам звіти роботи президентської ради.

Розділ VI. Президент учнівського самоврядування та його очільники

Стаття 1. Президент є головою учнівського самоврядування школи.

Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 3. Президент призначає організаторів центрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу центрів і комітету.

Стаття 4. Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

Стаття 5. Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Стаття 6. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його перегляду.

Стаття 7. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи, виступати на захист учнів школи.

Стаття 8. Президент звітує перед учнівським самоврядування щочетверті. Правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень законів школи.

Стаття 9. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 10. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів школи обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».

Стаття 11. Президент планує і веде збори ради.

Стаття 12. Президент розподіляє завдання між членами ради.

Стаття 13. Президент співпрацює з директором школи, замісником та центрами.

Стаття 14. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 15. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування в школі.

Стаття 16. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента учнівського самоврядування. Повноваження Президента учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Стаття 17. Замісник Президента є правою рукою Президента.

Стаття 18. Замісник Президента  за відсутності Президента виконує його обов’язки.

Стаття 19. Замісник Президента допомагає виконувати Президенту його обов’язки.

Стаття 20. Замісник Президента щохвилини готовий взяти на себе обов’язки Президента.

Стаття 21. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів ради.

Стаття 22. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.

Стаття 23. Секретар Президента протоколює збори.

Стаття 24. Секретар Президента веде листування.

Стаття 25. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до учнівського самоврядування.

Розділ VII. Центри

Стаття 1. Мери 5-7 класів є керівниками центрів і керують їхньою роботою.

Стаття 2. Центри піклуються про молодших школярів.

Стаття 3. Центри залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 4. Центри готують творчі виставки учнів.

Стаття 5. Центри у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.

Стаття 6. Центри організовують у школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

Стаття 7. Центри організовують культпоходи та екскурсії з урахуванням заяв класних колективів, ведуть облік відповідної роботи.

Стаття 8. Центри надають посильну допомогу класним керівникам.

Стаття 9. Центри співпрацюють між собою.

Центр охорони здоров’я та спорту

Стаття 9. Робота центру полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Формування культури поведінки, норм моралі, навчання в продзагонах, проведення днів козацьких забав, змагань.

Стаття 10. Керівник центру повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 11. Члени центру повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя.

Центр культури та відпочинку

Стаття 12. Центр культури та відпочинку керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення до підготовки цих заходів.

Стаття 13. Центр культури та відпочинку організовує оформлення школи та класних кімнат.

Стаття 14. Центр культури та відпочинку несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 15. Центр культури та відпочинку встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями тощо.

Стаття 16. Центр культури та відпочинку домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів.

Стаття 17. Центр культури та відпочинку вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 18. Проводить акції «Твій зовнішній вигляд», «Змінне взуття».

Центр навчання

Стаття 19. Центр навчання організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

Стаття 20. Центр навчання залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою

створення нових гуртків за інтересами.

Стаття 21. Центр навчання надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.

Стаття 22. Центр навчання бере участь в обладнанні навчальних кабінетів.

Стаття 23. Центр навчання проводить заходи, направленні на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників).

Стаття 24. Центр навчання бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.

Центр дисципліни і порядку

Стаття 25. Центр дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил у школі.

Стаття 26. Центр дисципліни і порядку організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах.

Стаття 27. Центр дисципліни і порядку виховує в учнів бережливе ставлення до

збереження шкільного майна.

Стаття 28. Центр дисципліни і порядку призначає бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю.

Стаття 29. Центр дисципліни і порядку призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку.

Стаття 30. Центр дисципліни і порядку використовує заходи виховного впливу до порушників дисциплін.

Стаття 31. Центр дисципліни і порядку здійснює контроль за діяльністю у їдальні.

Центр праці

Стаття 32. Центр праці проводить активно-творчу діяльність по охороні природи.

Стаття 33. Центр праці проводить трудові операції.

Центр національного відродження

Стаття 34. Центр національного відродження сприяє вивченню фольклору.

Стаття 35. Центр національного відродження сприяє формуванню мовної культури.

Стаття 36. Центр національного відродження сприяє вихованню інтересу до народних звичаїв та обрядів.

Стаття 37.  Центр національного відродження сприяє збору та запису народних обрядів, популяризації народної творчості.

Стаття 38. Центр національного відродження організовує позаурочну діяльність молодших школярів.

Стаття 39. Центр національного відродження надає шефську допомогу, залучає до спільної роботи по впровадженню народознавства.

Центр «Волонтер»

Стаття 40. Здійснює координацію роботи волонтерських загонів по класах.

Стаття 41. Виявляє милосердя до хворих і людей похилого віку, допомагаючи їм під час осінньо-весняних польових робіт.

Стаття 42. Здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей.

Стаття 43. Організовує зустрічі з ветеранами, учасниками війни та АТО.

Стаття 44. Виховує готовність жити і діяти за принципом гуманізму, милосердя, людяності.

Розділ VIII. Прикінцеві положення

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 2. День прийняття статуту учнівського самоврядування є загальношкільним святом — Днем статуту учнівського самоврядування.

Розділ IX. Перехідні статті
 1. Правління коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.
 2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.
 3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.
 4. Всі статті статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.

  ПОЛОЖЕННЯ

  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Загальні положення

  1.1. Організація учнівського самоврядування в комунальному закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Вінницької міської ради» здійснюється, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України “Про загальну середню освіту”.

  1.2. Організація учнівського самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямована на:

  – формування і розвиток соціально – активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

  – забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань;

  – розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів;

  – пропаганду здорового способу життя;

  – запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

  – організацію дозвільно-розважальної діяльності;

  1.3. У своїй діяльності орган учнівського самоврядування керується чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти адміністрації Вінницької міської ради, Статутом навчального закладу та цим Положенням.

  1.4. Учасниками організації учнівського самоврядування можуть бути всі учні навчального закладу.

   

  1. Структура і організація роботи організації учнівського самоврядування

  2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування в комунальному закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Вінницької міської ради» здійснюється на рівні класу, вищий – на рівні навчального закладу.

  2.2. Вищим органом організації  учнівського самоврядування є загальні збори, куди обираються представники від кожного класу, де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори проводяться не рідше 2-х разів на рік.

  2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування  школи обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів.

  2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування визначається пропорційно від кожного класу в залежності від кількості класів.

  2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає президента, його заступників, секретаря та створює центри: охорони здоров’я та спорту, культури та відпочинку, навчання, дисципліни і порядку, праці, національного відродження, «Волонтер».

  2.6. Кількість  центрів, їх назви, коло обов’язків та завдання визначає орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Кожен  центр на першому організаційному засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу. Засідання центрів проводяться не рідше одного разу на місяць.

  2.7. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.

  2.8. Голова виконавчого органу учнівського самоврядування координує роботу центрів, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів. Звертатися з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, ради школи.

  2.9. Заступник голови виконавчого органу учнівського самоврядування організовує діяльність центрів, ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності голови виконує його обов’язки.

  2.10. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протокол засідань.

  Секретар має право:

  – звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та педагогічної ради;

  – опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь-які дії структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей підрозділу учнівського самоврядування;

  – на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського самоврядування;

  – на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу. Виконавчий орган учнівського самоврядування розробляє права та обов’язки кожного підрозділу самоврядування і згоджує їх з адміністрацією навчального закладу.

  2.11. Члени органів учнівського самоврядування зобов’язанні бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Статут загальноосвітнього навчального закладу, бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

  2.12. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається у випадках, якщо член виконавчого орану учнівського самоврядування:

  – порушує правила внутрішнього розпорядку;

  – не систематично виконує свої обов’язки;

  – вибуває з навчального закладу.

  2.13. У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

  1. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування

   

  Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

  3.1. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не меньше двох разів на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

  3.2. На засіданнях виконавчого органу учнівського самоврядування можуть запрошуватись учні, вчителі, представники адміністрації навчального закладу, батьки.

  3.3. Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань через повідомлення на спеціальному стенді оголошень.

  1. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні

  4.1. Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: клас. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування навчального закладу.

  4.2. Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори класу, на яких шляхом голосування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.

  4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення річних видів роботи підбиваються підсумки і планується робота на майбутнє.

  1. Права і обов’язки членів органів учнівського самоврядування

   

  5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов’язки, якими  наділені учні загальноосвітнього навчального закладу, згідно з законодавством України та Статусом навчального закладу.

  5.2. Члени учнівського самоврядування мають право:

  – обирати і бути обраним до будь-якого органу учнівського самоврядування;

  – звертатися до будь-якого органу самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.