Школа педагогів-інтернів

У нашому закладі працює школа молодого вчителя основними завданнями якої є:
 • створення умов для безперервного вдосконалення фахової
 • освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення
 • їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з
 • теорії та методики навчання і виховання, сприяння
 • оволодінню молодими вчителями основних нормативних
 • документів, вивчення і використання у практиці сучасних
 • досягнень психолого-педагогічної науки та передового
 • педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості,
 • новаторських пошуків вчителів, апробація та
 • впровадження нових освітніх технологій та систем.

Алгоритм роботи закладу

 з молодими спеціалістами

 • Робота заступника директора з молодими вчителями
 • Діяльність школи становлення молодого вчителя
 • Співпраця наставника і стажиста
 • Самоосвітня робота

Завдання школи

у роботі з молодими вчителями:

 • сприяти постійному творчому зростанню, формуванню педагогічної майстерності;
 • допомогти у плануванні та організації роботи з питань модернізації навчально-виховного процесу;
 • впроваджувати передові методи у викладанні;
 • правильно обирати форми, методи й засоби навчання.

Очікувані результати роботи

з молодими вчителями:

 • Успішне входження в професію: уміння чітко орієнтуватися в реальних життєвих та навчально-виховних ситуаціях, брати відповідальність за прийняті рішення
 • Набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі
 • Адекватна самооцінка власних досягнень
 • Побудова власного шляху професійного зростання

І  етапОрганізаційний.

 • Добір науково-методичної літератури
 • Створення спеціальної картотеки
 • Оформлення виставки перспективного педагогічного досвіду
 • Розробка методичних рекомендацій
 • Розробка пам’яток наставника і стажиста
 • Розробка діагностично- прогностичного анкетного матеріалу

ІІ  етап Знайомство.

 • Практичне знайомство з молодим учителем
 • Діагностика його проблем
 • Проведення консультацій
 • Проведення співбесід
 • Залучення до роботи в практичних семінарах-практикумах
 • Проведення “ круглих столів ”, диспутів, дискусій  з основних питань методики та педагогіки
 • Складання соціального паспорту молодого спеціаліста

ІІІ етап Cтажування.

 • Призначення наставника
 • Видання наказу про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями на поточний рік
 • Діагностування (вхідне, підсумкове)
 • Вибір методично-наукової проблеми
 • Розробка індивідуального плану стажування та його затвердження
 • Консультації з питань “Планування роботи вчителя-предметника”, “Ведення шкільної документації”, “Планування виховної роботи”
 • Участь у роботі Школи становлення молодого вчителя
 • Взаємовідвідування уроків наставником і стажистом
 • Залучення молодих спеціалістів до участі в роботі методичних об’єднань
 • Відвідування майстер-класів досвідчених вчителів школи, міста
 • Внутришкільний контроль за процесом стажування адміністрацією школи
 • Моделювання та проведення відкритих уроків
 • Творчий звіт вчителя-початківця
 • Підведення підсумків стажування молодого спеціаліста
 • Видання підсумкового наказу про завершення  стажування

ІV етап Професійне вдосконалення.

 • Діагностування
 • Розробка плану професійного вдосконалення
 • Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання
 • Поповнення знань із суміжних предметів
 • Самоосвітня діяльність
 • Участь у семінарах, практикумах, майстер-класах
 • Творчий звіт