Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (нова редакція)

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу

Щорічне комплексне самооцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти