Внутрішня система забезпечення якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (нова редакція)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (2022- 2025рр.)

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників закладу

Щорічне комплексне самооцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Підсумки проведення самооцінювання освітньої діяльності за напрямком “Освітнє середовище закладу освіти” від 29.12.2022